kevin's avatarkevin

Llyfr Glas Nebo cover image.
DRM-free Available from Y Lolfa

Llyfr Glas Nebo

by

kevin
Read Recommended Favourite

Description

Dyma stori ryfeddol Siôn, a orfodwyd i dyfu’n ddyn yn sydyn iawn, ei fam Rowenna, a’i chwaer fach, Dwynwen. Mae’r hanes hynod wedi’i gofnodi mewn llyfr nodiadau glas wrth geisio goroesi ar ôl Y Terfyn – yr hunllef a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt.


Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018

kevin recommends
Llyfr Glas Nebo
by Manon Steffan Ros

Y llyfr Cymraeg cyntaf i fi ddarllen am sbel.

Ni'n byw mewn bwthyn lan yng Nghymbria. Y fi a'r wedjen, y ddwy gath a'r ci... a'n merch fach saith mis oed.

Fe ddinistriodd y llyfr 'ma fi.

Nofela tuag 40 mil o eiriau sy'n cynnwys llawer mwy na geiriau, na stori, nag emosiynau, na beth bynnag sy'n creu beth wi newydd orffen ddarllen.

Gobeithio fydd hwn ar silf lyfrau pawb.

kevin is storing 2,075 ebooks on Libreture. Sign up and get your library started today!

Create your FREE library

Book Details

  • EPUB format

Discover indie ebooks

Store your DRM-free ebooks, track your reading, and find new favourites.

Readers are storing 12,102 DRM-free ebooks with Libreture.