kevin's avatarkevin

Llanw cover image.
DRM-free Available from Y Lolfa

Llanw

by

kevin
To Read

Description

Mae Llanw yn byw mewn tŷ ar y traeth gyda Gorwel, ei hefaill, a'u nain. Mae chwedlau yn ffordd o fyw i'r ferch freuddwydiol hon. Ond mae'r Ail Ryfel Byd yn taflu ei gysgodion, ac mae penderfyniad Gorwel yn cael effaith andwyol ar fywyd Llanw.

Nofel arall fendigedig gan awdures Blasu.

kevin is storing 2,075 ebooks on Libreture. Sign up and get your library started today!

Create your FREE library

Book Details

  • EPUB format
  • ISBN: 9781784610913

Discover indie ebooks

Store your DRM-free ebooks, track your reading, and find new favourites.

Readers are storing 12,102 DRM-free ebooks with Libreture.